A L T R O O M
 
 
 
tags
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rus
 
ukr
eng
 

Ліквідна архітектура (4/7)


Впливи

Розрахунок на зовнішні впливи (вимоги ізоляції)

Вітер (забезпечення відносної стабільності оболонки при дії вітру швидкістю 10 м/с)
q вітру = 6 Н/м2 (сила на одиницю площі)
Р водяної оболонки = 20,7 МН (тиск оболонки)
S поверхні оболонки = 81000 м2 (площа)
q оболонки = 255 Н/м2
q вітру складає 2 % від q оболонки, таким чином при поривах вітру швидкістю 10 м/с оболонка буде змінювати геометрію в межах + - 0,5 м.
 
Дощ (забезпечення гідроізоляції) W водяної краплі = 45 х 10 м3 (об'єм)
m водяної краплі = 45 х 10 кг (маса)
F водяної краплі = 45 х 10 Н (напруга від падіння каплі)
q оболонки = 255 Н/м2
При такому співвідношенні діючих сил краплі дощу будуть доповнювати собою товщу оболонки і продовжувати рух по її траєкторії.

Енерговитрати

Висота, на яку необхідно підняти воду Н = 45 м. Об'єм води V = 2076 т.
Енергія, яку необхідно затратити на підйом води E = P x H = a x m x h
E = 2076т x 10 x 45 = 934200 кДж
 
Енергія маси води оболонки, доступна для подальшого використання
Е = (m x V2) / 2 = 896832 кДж
Цю енергію можна перевести в електричну, але ККД при цьому буде складати лише 20%
E = 179500 кДж залишається Eост = 754700 кВт
 
Сумарний обсяг енерговитрат 3 х 754700 = 2264100 кВт/сек

> Обговорення <
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
© Архітектурна майстерня «Септіма». Київ, вул. Госпітальна, 12.
 
+38 (044) 277 81 68
 
  Rambler's Top100