С Е П Т І М А
 
 
 
tags
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rus
 
ukr
eng
 

Сучасні принципи архітектурного вирішення шкіл для дітей з вадами зору


текст: Кирило Комаров. Українська Академія Мистецтва: Дослідницькі та науково-методичні праці, Київ-2010, Випуск 17. С. 359-369.

Перша школа для дітей з вадами зору була відкрита 1784 року в Парижі французьким педагогом Валентином Аюі (Valentin Haüy). Також під його керівництвом у 1807 році було відкрито інтернат для сліпих у Санкт-Петербурзі, що став першим спеціалізованим навчальним закладом Росії. У ХІХ ст. такі школи почали з'являтися у багатьох країнах.

Незважаючи на формування ряду особливостей у методах виховання та навчання дітей з вадами зору, споруди, де влаштовувалися спеціалізовані школи, донедавна не мали істотних відмінностей порівняно зі школами загального призначення. Так, училище для сліпих у Костромі (РФ) розміщено в житловому дерев'яному будинку, зведеному в середині ХІХ ст., а архітектурне вирішення двоповерхової цегляної будівлі інтернату в Суздалі, спорудженої за індивідуальним проектом на початку ХХ ст., не відрізняється від типового. Однак слід зазначити, що ряд щойно завершених споруд і ті проекти, що нині перебувають у розробці, засвідчують позитивну тенденцію в архітектурному вирішенні споруд та ділянок шкіл для дітей з вадами зору.

Метою нашого дослідження є порівняльний аналіз принципів функціонального зонування та організації внутрішнього простору, закладених у проектах сучасних навчальних комплексів для дітей з вадами зору; визначення характерних особливостей архітектурного вирішення будівель спеціалізованих шкіл та їх ділянок.

На території пострадянських країн дотепер не робилося спроб охарактеризувати особливості архітектурного вирішення шкіл для дітей з вадами зору. Дослідження окремих аспектів цієї проблеми здійснювали західні архітектурні бюро з метою розробки вихідних схем, на яких базувалося подальше проектування спеціалізованих навчальних закладів. До таких досліджень можна віднести передпроектні пошуки в рамках роботи над створенням школи у м. Хазелвуд (Глазгоу, Шотландія) фірми “ГМ + АД Архітектс” (GM + AD Architects) [7] та школи Джулі Мак Ендрюс Морк в Денвері (Колорадо, США) – бюро “Девіс Партнершип” (Davis Partnership) [1].

Усі інші джерела, що опосередковано стосуються розглядуваного питання, мають суто описовий характер. Так, огляд особливостей архітектурних вирішень шкіл для дітей з вадами зору наводиться у статтях Девіда Сокола (David Sokol), що входять до складу тематичного збірника “Школи ХХІ століття” (Schools of the XXI century) журналу Architectural Records.

Досить розгорнуту інформацію щодо принципів функціональної організації будівлі школи В. Роса Мак Доналда та закладених у її проекті методів самостійного орієнтування дітей з вадами зору подано в огляді Райса Філіпса (Rhys Phillips) “Дизайн школи для сліпих ” (School design for the blind) [9]. Окремі аспекти цього проекту висвітлено в статті Кетрін Вансіттарт (Katharine Vansittart) [12] та у збірці проектів “1000 Х Архітектура Америк” (1000 X Architecture of the Americas) [6].

Стислий огляд основних архітектурних вирішень, закладених у проекті школи Джулі Мак Ендрюс Морк в Денвері можна знайти у статті Анет Еспінози (Annette Espinoza) [5] та на офіційному сайті школи в мережі інтернет [14]. Детальний опис загальної структури будівлі школи у м. Хазелвуд, характерних особливостей організації внутрішнього простору та можливостей самостійного переміщення сліпих дітей подано у статтях Девіда Сокола [10], та Маріси Даффі (Marisa Duffy) [4]. Стислий огляд окремих аспектів цієї теми наводиться в численних статтях у періодичній пресі [3; 13]. Анотації та ілюстративні матеріали до поточних проектів спеціалізованих шкіл розміщені на сайтах міжнародних архітектурних спільнот [16; 17].

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
© Архітектурна майстерня «Септіма». Київ, вул. Госпітальна, 12.
 
+38 (044) 277 81 68
 
  Rambler's Top100